Evidencija događaja aplikacije

11. oktobar 2023.

ID 85244

Možda će biti potrebno da korisničkom servisu prikupite i prosledite tehničke informacije o greškama u aplikaciji. Kaspersky Password Manager vam omogućava da upišete informacije o događajima aplikacije u datoteke evidencije. Podrazumevano, aplikacija čuva ove datoteke na vašem uređaju u fascikli pod nazivom %ProgramData%\Kaspersky Lab\Kaspersky Password Manager 23.2\Logs. Nazivi datoteka sadrže datum i vreme pravljenja.

Omogućavanje evidentiranja događaja aplikacije

Takođe pogledajte

Upotreba datoteka sa tragovima

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.