Ghi lại các sự kiện của ứng dụng

11 Tháng Mười, 2023

ID 85244

Bạn có thể cần thu thập và gửi thông tin kỹ thuật về các lỗi của ứng dụng cho bộ phận Dịch vụ khách hàng. Kaspersky Password Manager cho phép bạn ghi thông tin về các sự kiện của ứng dụng vào các tập tin nhật ký. Theo mặc định, ứng dụng sẽ lưu các tập tin này lên thiết bị của bạn trong thư mục có tên là %ProgramData%\Kaspersky Lab\Kaspersky Password Manager 23.2\Logs. Tên của tập tin chứa ngày và thời gian tạo chúng.

Bật ghi nhật ký sự kiện của ứng dụng

Xem thêm

Sử dụng các tập tin dấu vết

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.