Ustupanje podataka tokom povezivanja na My Kaspersky

2. oktobar 2023.

ID 187588

U cilju da se ispune obaveze Nosioca prava i/ili njegovih Partnera, a u vezi sa povezivanjem aplikacije koja će se koristiti na My Kaspersky, Nosilac prava mora da primi i obradi dolenavedene informacije. Takve informacije se mogu smatrati ličnim u skladu sa primenjivim pravima pojedinih zemalja.

Prilikom povezivanja na My Kaspersky, sledeće informacije se pružaju i obrađuju od strane Nosioca prava na uslugu:

  • ID aplikacije.
  • Punu verziju aplikacije (glavna.prilog.revizija.izdanje).
  • Trenutnu lokalizaciju aplikacije u formatu <jezik><pismo><zemlja>.
  • MD5 kontrolni zbir serijskog broja čvrstog diska, matične ploče i SID-a računara.
  • Ime uređaja.
  • Tip uređaja. Nepoznato | Radna mašina | Prenosni | Tablet | iMac | MacBook.
  • Verzija operativnog sistema uređaja.
  • Jedinstveni ID My Kaspersky korisničkog naloga.

Jedinstveni ID koji je napravljen prilikom instaliranja aplikacije. MD5 kontrolni zbir koji ne napravljen od ID Windows instalacije i ID računara.

Obrada podataka i zaštita

Nosilac prava obrađuje primljene podatake od Krajnjeg korisnika u skladu sa ovom Izjavom, koja je dalje u skladu sa Smernicama za privatnost koju je Nosilac prava objavio na: www.kaspersky.com/Products-and-Services-Privacy-Policy.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.