Cung cấp dữ liệu trong quá trình kết nối đến My Kaspersky

12 Tháng Mười, 2023

ID 187588

Để đáp ứng các nghĩa vụ của Đơn vị sở hữu bản quyền và/hoặc Đối tác của họ đối với người dùng trong việc kết nối ứng dụng được sử dụng với My Kaspersky, Đơn vị sở hữu bản quyền cần nhận và xử lý các thông tin được mô tả dưới đây. Thông tin đó có thể được coi là cá nhân theo luật pháp hiện hành của một số quốc gia nhất định.

Khi kết nối đến My Kaspersky, các thông tin sau sẽ được cung cấp và xử lý trong dịch vụ của Đơn vị sở hữu bản quyền:

  • AppID của ứng dụng.
  • Phiên bản đầy đủ của ứng dụng (major.minor.revision.build).
  • Ngôn ngữ bản địa hiện tại của ứng dụng theo định dạng <ngôn ngữ><bảng chữ cái><quốc gia>.
  • Giá trị tổng kiểm MD5 của số sê-ri của ổ cứng, bo mạch chủ và SID Máy.
  • Tên thiết bị.
  • Loại thiết bị. Không xác định | Máy tính để bàn | Điện thoại | Máy tính bảng | iMac | MacBook.
  • Phiên bản của hệ điều hành trên thiết bị.
  • ID riêng của tài khoản người dùng My Kaspersky.

ID riêng được tạo khi cài đặt ứng dụng. Giá trị tổng kiểm MD5 của ID cài đặt Windows và ID Máy.

Xử lý và bảo vệ dữ liệu

Đơn vị sở hữu bản quyền xử lý dữ liệu nhận được từ Người dùng cuối trong Tuyên bố này theo Chính sách quyền riêng tư của Đơn vị sở hữu bản quyền đăng tại: www.kaspersky.com/products-and-services-privacy-policy.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.