Spara data till programmet – användarrapport

3 oktober 2023

ID 144978

Rapportfiler kan innehålla personuppgifter som erhållits under användningen av skyddskomponenter, som till exempel File Anti-virus, E-post Anti-virus, Surfa säkert och Skräppostskydd.

Rapportfiler kan innehålla följande personliga data:

 • IP-adressen till användarens enhet
 • Surfhistorik
 • Blockerade länkar
 • Meddelandehistorik i sociala nätverk
 • Versioner av webbläsare och operativsystem
 • Namn på kakor och andra filer och sökvägar till dem
 • E-postadress, avsändare, meddelandets ämne, meddelandetext, användarnamn och kontaktlista

Det maximala antalet poster som kan visas i varje avsnitt av rapportfilen är 10 000.

När du använder komponenterna Skydd för barn, Övervakare av smarthem och Säkerhetsnyheter skickar du in följande data:

 • ID för Wi-Fi-nätverk, Wi-Fi-nätverksstatus, enhets-ID, hash av enhetens MAC-adress, enhetsstatus;
 • Information om besökta webbplatser;
 • Information om antal gånger en fil har startats på datorn (filpopularitet).

Rapportfiler sparas lokalt på datorn och skickas inte till Kaspersky. Sökväg till rapportfiler: %allusersprofile%\Kaspersky Lab\AVP21.15\Report\Database.

Rapporterna lagras i följande filer:

 • Reports.db
 • reports.db-wal
 • Reports.db-shm (innehåller inte några personliga data)

Rapportfiler är skyddade mot obehörig åtkomst om självförsvar är aktiverat i Kaspersky. Om självförsvar inaktiveras skyddas rapportfilerna inte.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.