Ändra inställningar för krypterade anslutningar

3 oktober 2023

ID 157530

Krypterade anslutningar upprättas via protokollen SSL och TLS. Som standard genomsöker Kaspersky-programmet sådana anslutningar på begäran från skyddskomponenter, såsom E-post-antivirus, Skräppostskydd, Safe Money, URL-rådgivare, Privat surfning, Surfa säkert och Skydd mot webbannonser.

Ändra inställningar för krypterade anslutningar:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på Knappen Inställningar i den nedre delen av huvudfönstret.

  Detta öppnar fönstret Inställningar.

 3. Gå till avsnittet Säkerhetsinställningar.
 4. I blocket Avancerade inställningar, klicka på knappen Nätverksinställningar.
 5. I fönstret Nätverksinställningar går du till avsnittet Krypterad anslutningssökning.
 6. Välj en åtgärd som ska utföras när webbplatser öppnas med en krypterad anslutning:
  • Genomsök inte krypterade anslutningar. Kaspersky-programmet söker inte igenom krypterade anslutningar.
  • Sök i krypterade anslutningar på begäran av skyddskomponenter. Kaspersky-programmet genomsöker endast krypterade anslutningar vid begäran från URL-rådgivare. Denna åtgärd väljs som standard.
  • Genomsök alltid krypterade anslutningar. Kaspersky-programmet söker alltid igenom krypterade anslutningar.

  Genom att klicka på länken Visa certifikat öppnas ett fönster med en lista över tillförlitliga certifikat som används av populära webbplatser. Certifikat läggs till i den här listan om du klickar på Lägg till som tillförlitligt certifikat och fortsätt i en Kaspersky-varning när du besöker en webbplats. När du har lagt till ett certifikat i listan anses webbplatsen vara tillförlitlig. Du kan lägga till eller ta bort certifikat i Tillförlitliga rootcertifikat fönster med hjälp av Lägg till och Ta bort knappar.

  Om du har flera användarkonton på din dator och en av användarna accepterar det nya certifikatet, läggs detta certifikat också till i listan över tillförlitliga certifikat för alla andra användare.

 7. Välj en åtgärd som ska utföras om fel upptäcks vid genomsökning av krypterade anslutningar:
  • Ignorera. Om denna åtgärd väljs, kommer Kaspersky-programmet att avsluta anslutningen till webbplatsen där felet uppstod.
  • Fråga. Om ett fel upptäcks under genomsökningen av en krypterad anslutning till en webbplats kommer Kaspersky-programmet att visa ett meddelande med möjlighet att välja en åtgärd:
   • Ignorera. Kaspersky-programmet avslutar anslutningen till webbplatsen där felet uppstod.
   • Lägg till domänen till undantagen. Kaspersky-programmet lägger till webbadressen till listan över betrodda adresser. Kaspersky-programmet söker inte igenom krypterade anslutningar för webbplatser i listan över betrodda adresser. Du kan visa sådana webbplatser genom att klicka på länken Betrodda adresser.

   Det här alternativet är valt som standard.

  • Lägg till domänen till undantagen. Kaspersky-programmet lägger till webbplatsen i listan över betrodda adresser. Kaspersky-programmet söker inte igenom krypterade anslutningar för webbplatser i listan över betrodda adresser. Dessa webbplatser visas i fönstret Betrodda adresser, som du öppnar genom att klicka på länken Betrodda adresser.
 8. Klicka på länken Betrodda adresser för att öppna fönstret Betrodda adresser och utför följande åtgärder:
  1. Klicka på knappen Lägg till för att lägga till webbplatsen i undantagslistan för genomsökning av krypterade anslutningar.
  2. Ange webbplatsens domännamn i fältet Domännamn.
  3. Klicka på knappen Lägg till.

   Kaspersky-programmet kommer inte att söka igenom krypterade anslutningar till denna webbplats. Observera att funktionaliteten som rör genomsökning av webbplatsen av skyddskomponenter, såsom Safe Money, URL-rådgivare, Privat surfning, Surfa säkert och Skydd mot webbannonser kan begränsas när du lägger till en webbplats i listan över betrodda adresser.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.