Filförstörare

3 oktober 2023

ID 84522

Endast tillgängligt i Kaspersky Plus och Kaspersky Premium.

Extra säkerhet för personliga data fås genom att borttagen information skyddas mot att hackare återskapar den.

Kaspersky-programmet innehåller ett verktyg för permanent borttagning av data som gör det omöjligt att återskapa data med standardverktyg.

Kaspersky-programmet gör det möjligt att ta bort data utan möjlighet att återskapa den från följande media:

 • Lokala enheter. Borttagning är möjligt om du har de rättigheter som krävs för att skriva och ta bort data.
 • Flyttbara enheter och andra enheter som hanteras som flyttbara enheter (t.ex. disketter, minneskort, USB-kort eller mobiltelefoner). Data kan tas bort från ett minneskort om kortets mekaniska skydd mot överskrivning (Låst läge) är inaktiverat.

Du kan ta bort de data som du har åtkomst till genom ditt personliga konto. Kontrollera att data inte används av program som körs innan du tar bort dem.

Ta bort data permanent:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Gå till avsnittet Integritet.
 3. I blocket Filförstörare, klicka på knappen Välj filer.

  Detta öppnar fönstret Filförstörare.

 4. Klicka på knappen Bläddra och i fönstret Välj filer att ta bort som öppnas väljer du den mapp eller fil som du vill ta bort permanent.

  Borttagning av systemfiler och systemmappar kan ge problem med operativsystemet.

 5. Välj önskad algoritm för databorttagning i listrutan Databorttagningsmetod.

  Det rekommenderas att du antingen använder metoden Snabborttagning (rekommenderas) eller GOST R 50739-95, Ryssland, för att ta bort data från SSD- och USB-enheter. Andra borttagningsmetoder kan skada en SSD- eller USB-enhet.

  • Snabborttagning (rekommenderas). Borttagningsprocessen består av två dataöverskrivningscykler: överskrivning med nollor och sedan med pseudoslumptal. Den största fördelen med denna algoritm är prestandan. Snabbradering hindrar att data återskapas med standardverktyg för återskapande av data.
  • GOST R 50739-95, Ryssland. Algoritmen utför en överskrivningscykel med pseudoslumptal som hindrar att data återskapas med standardverktyg. Denna algoritm motsvarar skyddsklass 2 (av totalt 6) i överensstämmelse med klassificering enligt ryska statens tekniska kommission.
  • Bruce Schneiers algoritm. Processen består av sju överskrivningscykler. Metoden skiljer sig från den tyska VSITR genom sin överskrivningssekvens. Denna förbättrade metod för databorttagning betraktas som en av de mest pålitliga.
  • VSITR Standard, Tyskland. Sju överskrivningscykler utförs. Denna algoritm anses pålitlig, men kräver en hel del körtid.
  • NAVSO P-5239-26 (MFM) Standard, USA och NAVSO P-5239-26 (RLL) Standard, USA. Tre överskrivningscykler används. Standarderna skiljer sig från varandra när det gäller den ordning i vilken information skrivs över.
  • DoD 5250.22-M Standard, USA. Algoritmen utför tre överskrivningscykler. Den här standarden används av det amerikanska försvarsdepartementet.
 6. Klicka på Ta bort.
 7. Ett bekräftelsefönster öppnas, klicka på Ta bort.

Filer som används av ett tredjepartsprogram kan inte raderas.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.