Om Privat surfning

3 oktober 2023

ID 93724

Endast tillgängligt i Kaspersky Standard, Kaspersky Plus och Kaspersky Premium.

Vissa webbplatser använder spårningstjänster för att samla in information om dina aktiviteter på Internet. Denna information analyseras sedan och används i syfte att visa annonser för dig.

Komponenten Privat surfning är utformad att förhindra att information om din aktivitet på nätet samlas in.

I Avkänningsläget identifierar och räknar komponenten Privat surfning antalet försök att samla in information och loggar information i en rapport. Avkänningsläget är aktiverat som standard, och datainsamling är tillåtet på alla webbplatser.

I blockeringsläget, identifierar och blockerar komponenten Privat surfning försök till datainsamling, och informationen om dessa försök loggas i en rapport. I det här läget blockeras datainsamling på alla webbplatser förutom:

  • från webbplatser som har lagts till i undantag
  • från webbplatser som tillhör Kaspersky och dess partners
  • från webbplatser som kan ha gjorts obrukbara till följd av att spårtjänster blockerats, enligt information från Kaspersky

Räknaren för blockerade försök att samla in data visar det totala antalet blockeringar över hela webbplatsen beroende på hur många sidor som är öppna i webbläsaren. Om en sida är öppen i webbläsaren, räknas bara blockerade försök att samla in data på den här sidan av webbplatsen. Om flera sidor av samma webbplats är öppna i webbläsaren, räknas de blockerade försöken att samla in data på alla sidor av webbplatsen som är öppna i webbläsaren.

Du kan hantera komponenten privat surfning via gränssnittet för Kaspersky-programmet eller med hjälp av Kaspersky Protection-tillägget i din webbläsare.

Privat surfning har följande begränsningar:

  • Programmet blockerar inte datainsamling med spårtjänster av kategorin "Sociala nätverk" medan du är på webbplatsen tillhörande de relevanta sociala nätverken.
  • Om webbsidan som datainsamlingsförsöket kommer från inte kan fastställas, blockerar Kaspersky-programmet inte försöket till datainsamling och visar ingen information om det.
  • Om webbsidan som datainsamlingsförsöket kommer från kunde fastställas men inte kunde matchas med en webbsida som är öppen i webbläsaren vidtar Kaspersky-programmet den åtgärd som valts i inställningarna för privat surfning (blockera eller tillåt datainsamling). Programmet visar information om försök till datainsamling i rapporter men inkluderar inte denna information i statistiken för den privata surfningen som visas i webbläsaren.

Komponenten är inaktiverad som standard.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.