Om tvåstegsverifiering

13 mars 2024

ID 179815

Tvåstegsverifiering är kanske inte tillgängligt i din region. Se My Kaspersky-hjälpen för mer information.

Tvåstegsverifiering förhindrar att obehöriga loggar in på ditt My Kaspersky-konto även om de känner till lösenordet. För att verifiera din identitet får du en unik säkerhetskod på något av följande sätt:

  • Via ett SMS. Vi använder telefonnumret du sparar i My Kaspersky. Det innebär att både lösenordet och mobilen krävs för att logga in på kontot.
  • Via en autentiseringsapp. Du måste först ställa in tvåstegsverifiering via ditt mobilnummer för att använda en autentiseringsapp.

Det går att aktivera tvåstegsverifiering i My Kaspersky. Om du byter telefonnummer går det att uppdatera i My Kaspersky. Om du redan loggade in på kontot på en enhet ändrar inget. För mer detaljerade instruktioner kan du se My Kaspersky-hjälpen.

Säkerhetskoden är giltig under en kort period. Begär en ny säkerhetskod om den upphör att gälla.

Om du inte fick ett sms med säkerhetskod

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.