Säkerhetskopiera data

11 oktober 2023

ID 126789

Du kan när som helst skapa en säkerhetskopia av valvet.

När du skapar en säkerhetskopia av valvet exporterar Kaspersky Password Manager poster till en fil som sparas på din enhet. Säkerhetskopian skyddas av det huvudlösenord som användes när säkerhetskopian skapades. Säkerhetskopian sparas i krypterad form i EDB-format. Som standard skapar Kaspersky Password Manager säkerhetskopior i %USERPROFILE%\Kaspersky Password Manager\Backup.

Du kan överföra en säkerhetskopia av valvet till andra enheter. Om du skapar ett nytt valv kan du importera data från säkerhetskopian till det nya valvet.

Skapa en säkerhetskopia

Se även

Importera och exportera data

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.