สำรองข้อมูล

11 ตุลาคม 2566

ID 126789

คุณสามารถสร้างสำเนาสำรองข้อมูลคลังของคุณได้ที่เมื่อ

เมื่อสร้างสำเนาสำรองข้อมูลคลัง Kaspersky Password Manager จะส่งออกรายการเป็นไฟล์ที่จัดเก็บในอุปกรณ์ของคุณ สำเนาสำรองข้อมูลได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่านหลักที่ใช้เมื่อสร้างสำเนาสำรองข้อมูล สำเนาสำรองข้อมูลในรูปแบบเข้ารหัสแบบ EDB ตามค่าเริ่มต้น Kaspersky Password Manager จะสร้างสำเนาสำรองข้อมูลใน %USERPROFILE%\Documents\Kaspersky Password Manager\Backup

คุณสามารถถ่ายโอนสำเนาสำรองข้อมูลคลังของคุณไปยังอุปกรณ์อื่นได้ หากคุณสร้างคลังใหม่ คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากสำเนาสำรองข้อมูลมาที่คลังใหม่ได้

สร้างสำเนาสำรองข้อมูล

ดูเพิ่ม

นำเข้าและส่งออกข้อมูล

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง