Kaspersky Security Cloud for Windows

Aktivera onlinelagring

30 november 2021

ID 84526

Aktivera onlinelagringen:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på knappen Fler verktyg.

  Verktyg fönster öppen.

 3. I fönstret Verktyg, går du till avsnittet Dataskydd.
 4. Klicka på länken Säkerhetskopiering och återställning så öppnas fönstret för Säkerhetskopiering och återställning.
 5. Gör något av följande:
  • Om ingen säkerhetskopieringsuppgift har skapats ännu, klickar du på knappen Välj filer som ska säkerhetskopieras.
  • Om du redan har en säkerhetskopieringsuppgift, klickar du på knappen Skapa säkerhetskopior av andra filer.

  Guiden för att skapa säkerhetslagringsuppgifter startas.

 6. I fönstret för val av datatyp väljer du datakategorin eller anger manuellt filerna som du vill säkerhetskopiera.
 7. I fönstret för att välja lagringsutrymme väljer du alternativet Onlinelagring och klickar på knappen Aktivera.

  Internetanslutning krävs för att skapa onlinelagring.

  En inloggningsdialog för Dropbox-kontot öppnas.

 8. I fönstret som öppnas utför du en av följande åtgärder:
  • Avsluta registreringen om du inte är en registrerad Dropbox-användare.
  • Logga in till ditt Dropbox-konto om du är en registrerad Dropbox-användare.
 9. Avsluta aktiveringen av onlinelagringen genom att bekräfta att Kaspersky Security Cloud har tillåtelse använda ditt Dropbox-konto för säkerhetskopiering och återställning av data. Kaspersky Security Cloud placerar säkerhetskopior av sparade data i en separat mapp som skapas i Dropbox lagringsmapp för program.

  När aktiveringen av onlinelagringen har slutförts öppnas fönstret för val av lagringsutrymme. Fönstret innehåller några olika val för onlinelagring. För det aktiverade lagringsutrymmet visar programmet hur mycket använt utrymme och ledigt utrymme som är tillgängligt för datalagring.

När du kopierar filer till Dropbox skiljer Kaspersky Security Cloud inte mellan stora och små bokstäver i namnet på en fil och/eller namnet på en sökväg till filen. Därför skapar Kaspersky Security Cloud bara en enda säkerhetskopia när du försöker skapa säkerhetskopior av filer vars namn och/eller sökvägar endast skiljer sig åt vad gäller stora/små bokstäver, eftersom det uppstår en konflikt i Dropbox.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.