วิธีการเปิดใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์

30 พฤศจิกายน 2564

ID 84526

การเปิดใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือเพิ่มเติม

  หน้าต่าง เครื่องมือ จะเปิดขึ้น

 3. ในหน้าต่าง เครื่องมือ ให้ไปที่ส่วน การป้องกันข้อมูล
 4. คลิกลิงก์ การสำรองและคืนค่าข้อมูล เพื่อเปิดหน้าต่าง การสำรองและคืนค่าข้อมูล
 5. ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากยังไม่ได้สร้างการสำรองข้อมูล ให้คลิกปุ่ม เลือกไฟล์เพื่อสำรองข้อมูล
  • หากคุณมีการสำรองข้อมูลอยู่แล้ว ให้คลิกปุ่ม สร้างสำเนาสำรองของไฟล์อื่น

  ตัวช่วยการสร้างงานสำรองข้อมูล เริ่มทำงาน

 6. ในหน้าต่างการเลือกประเภทไฟล์ ให้เลือกหมวดหมู่ของข้อมูลหรือระบุไฟล์ที่คุณต้องการคืนค่าด้วยตัวเอง
 7. ในหน้าต่างการเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ให้เลือกตัวเลือก การจัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์ และคลิกปุ่ม เปิดใช้งาน

  จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์

  การโต้ตอบเพื่อเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Dropbox จะเปิด

 8. ในหน้าต่างที่เปิด ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ Dropbox
  • ถ้าคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ Dropbox อยู่แล้ว ให้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Dropbox ของคุณ
 9. การเปิดใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์ให้สมบูรณ์ ให้ยืนยันว่า Kaspersky Security Cloud ได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้ใช้ Dropbox ของคุณเพื่อการสำรองและคืนค่าข้อมูล Kaspersky Security Cloud วางสำเนาสำรองของข้อมูลที่บันทึกไว้ในอีกโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ในโฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันใน Dropbox

  หลังการเปิดใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์เสร็จสิ้นแล้ว หน้าต่างการเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะเปิด หน้าต่างนี้มีตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์ให้เลือก สำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์ที่เปิดใช้งานแล้ว แอปพลิเคชันจะแสดงปริมาณพื้นที่ที่ใช้และปริมาณเนื้อที่ว่างที่สามารถเลือกใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลได้

เมื่อคัดลอกไฟล์ไปที่ Dropbox Kaspersky Security Cloud ไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กในชื่อไฟล์ และ/หรือชื่อพาธที่ไฟล์ ดังนั้น เมื่อพยายามที่จะสร้างสำเนาสำรองข้อมูลของไฟล์ที่มีชื่อ และ/หรือพาธที่ต่างกันเฉพาะตัวพิมพ์ Kaspersky Security Cloud จะสร้างสำเนาสำรองข้อมูลเพียงแค่หนึ่งฉบับ เพราะปัญหาเกิดขึ้นใน Dropbox

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง