การติดตั้งทับแอปพลิเคชัน Kaspersky อื่นๆ

15 มีนาคม 2564

ID 144591

การติดตั้ง Kaspersky Anti-Virus เวอร์ชันใหม่ทับ Kaspersky Internet Security เวอร์ชันก่อนหน้านี้

ถ้าคุณติดตั้ง Kaspersky Anti-Virus เวอร์ชันใหม่บนคอมพิวเตอร์ที่มี Kaspersky Internet Security เวอร์ชันก่อนหน้านี้ติดตั้งอยู่พร้อมกับใบอนุญาตใช้งานปัจจุบัน ตัวช่วยในการเปิดใช้งานจะขอให้คุณเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ใช้งาน Kaspersky Internet Security ต่อไปภายใต้ใบอนุญาตปัจจุบัน ในกรณีนี้ ตัวช่วยการย้ายข้อมูลจะเริ่มต้น เมื่อตัวช่วยการย้ายข้อมูลดำเนินการเสร็จ Kaspersky Internet Security เวอร์ชันใหม่จะถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้ Kaspersky Internet Security จนกว่าใบอนุญาตของ Kaspersky Internet Security เวอร์ชันก่อนหน้านี้จะหมดอายุ
  • ทำการติดตั้ง Kaspersky Anti-Virus เวอร์ชันใหม่ ในกรณีนี้ แอปพลิเคชันจะถูกติดตั้งและเปิดใช้งานตาม สถานการณ์มาตรฐาน

การติดตั้ง Kaspersky Anti-Virus ทับ Kaspersky Security Cloud

ถ้าคุณติดตั้ง Kaspersky Anti-Virus ทับ Kaspersky Security Cloud คุณไม่สามารถใช้ Kaspersky Anti-Virus ภายใต้ใบอนุญาตของ Kaspersky Security Cloud ได้ คุณสามารถใช้ Kaspersky Security Cloud ภายใต้ใบอนุญาตนี้บนอุปกรณ์อื่นได้

การตั้งค่าแอปพลิเคชัน Kaspersky Security Cloud จะไม่ถูกบันทึกและไม่สามารถนำไปใช้กับ Kaspersky Anti-Virus ได้

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง