Cài đặt qua các ứng dụng khác của Kaspersky

15 Tháng Ba, 2021

ID 144591

Cài đặt một phiên bản mới của Kaspersky Anti-Virus trên một phiên bản trước của Kaspersky Internet Security

Nếu bạn cài đặt một phiên bản mới của Kaspersky Anti-Virus trên một máy tính mà trên đó một phiên bản trước của Kaspersky Internet Security đă được kích hoạt bản quyền, tŕnh hướng dẫn kích hoạt sẽ nhắc bạn chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Tiếp tục sử dụng Kaspersky Internet Security theo bản quyền hiện hành. Trong trường hợp này, Trình hướng dẫn chuyển đổi sẽ được khởi động. Nếu tŕnh hướng dẫn nâng cấp được chấp nhập, phiên bản mới của Kaspersky Internet Security sẽ được cài đặt vào máy tính của bạn. Bạn có thể sử dụng Kaspersky Internet Security cho đến khi bản quyền cho phiên bản trước của Kaspersky Internet Security hết hạn.
  • Tiến hành cài đặt phiên bản mới của Kaspersky Anti-Virus. Trong trường hợp này, ứng dụng được cài đặt và kích hoạt theo tình huống thông thường.

Cài đặt Kaspersky Anti-Virus qua Kaspersky Security Cloud

Nếu cài đặt Kaspersky Anti-Virus qua Kaspersky Security Cloud, bạn sẽ không thể sử dụng Kaspersky Anti-Virus theo bản quyền dành cho Kaspersky Security Cloud. Bạn có thể sử dụng Kaspersky Security Cloud theo giấy phép này trên thiết bị khác.

Các thiết lập của ứng dụng Kaspersky Security Cloud không được lưu và không thể áp dụng được cho Kaspersky Anti-Virus.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.