วิธีการอัปเดตแอปพลิเคชัน

15 มีนาคม 2564

ID 71677

แอปพลิเคชันจะทำการอัปเดตโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเลือกโหมด อัตโนมัติ ที่หน้าการตั้งค่าอัปเดต (การอัปเดตฐานข้อมูลกำหนดการอัปเดตฐานข้อมูล)

แอปพลิเคชันได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ทับเวอร์ชันก่อนหน้า

หากคุณมีใบอนุญาตใช้งานปัจจุบันสำหรับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Kaspersky Anti-Virus คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งการใช้งานแอปพลิเคชัน ตัวช่วยการตั้งค่าและถอดถอนการติดตั้งจะได้รับข้อมูลโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับใบอนุญาตเวอร์ชันก่อนหน้าของ Kaspersky Anti-Virus และนำไปใช้ในการติดตั้งเวอร์ชันใหม่ของ Kaspersky Anti-Virus

ในขณะดาวน์โหลดการอัปเดต แอปพลิเคชันนี้เปรียบเทียบเวอร์ชันก่อนหน้านี้และเวอร์ชันใหม่ของข้อตกลงผู้ใช้งานปลายทาง ประกาศเกี่ยวกับ Kaspersky Security Network และประกาศเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ถ้าข้อตกลงและ/หรือประกาศมีความต่างกัน แอปพลิเคชันจะเสนอให้คุณอ่านและยอมรับอีกครั้ง

แอปพลิเคชันสามารถอัปเกรดได้ถ้า Kaspersky Anti-Virus เวอร์ชันต่อไปนี้ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ:

 • Kaspersky Anti-Virus 2015
 • Kaspersky Anti-Virus 2016
 • Kaspersky Anti-Virus 2017
 • Kaspersky Anti-Virus 2018
 • Kaspersky Anti-Virus 2019
 • Kaspersky Anti-Virus 2020

ในระหว่างการอัปเกรด ใบอนุญาตที่ใช้ในเวอร์ชันก่อนหน้าของแอปพลิเคชันจากรายการนี้ จะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติในแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ ไม่รองรับการอัปเกรดแอปพลิเคชันจากเวอร์ชันก่อนหน้านี้

ข้อจำกัดเกี่ยวกับการอัปเกรดแอปพลิเคชันจากเวอร์ชันก่อนหน้า

หลังอัปเกรดจากเวอร์ชันก่อน Kaspersky Anti-Virus จะเริ่มทำงานอัตโนมัติ ถึงแม้จะปิดใช้การเริ่มงานแอปพลิเคชันอัตโนมัติในการตั้งค่าที่บันทึกไว้แล้ว เมื่อระบบปฏิบัติการรีสตาร์ทในภายหลัง Kaspersky Anti-Virus จะไม่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติถ้าปิดใช้การเริ่มงานแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติในการตั้งค่าที่บันทึกไว้แล้ว

เมื่อ Kaspersky Anti-Virus เวอร์ชันก่อนถูกอัปเกรด การตั้งค่าแอปพลิเคชันต่อไปนี้จะถูกแทนที่ด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น:

 • การตั้งค่าการแสดงผล Kaspersky Anti-Virus
 • กำหนดการสแกน
 • การเข้าร่วม Kaspersky Security Network
 • ระดับการป้องกัน File Anti-Virus
 • ระดับการป้องกัน Mail Anti-Virus
 • แหล่งอัปเดต
 • รายการที่อยู่เว็บที่เชื่อถือได้
 • การตั้งค่าตัวแนะนำ URL

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง