Kako da ažurirate aplikaciju

15. mart 2021.

ID 71677

Aplikacija se automatski ažurira ukoliko u prozoru postavki ažuriranja izaberete način pokretanja da bude automatski (Ažuriranje baze podatakaPlan ažuriranja baza podataka).

Aplikacija se automatski ažurira ukoliko instalirate novu verziju aplikacije preko prethodne.

Ukoliko imate važeću licencu za raniju verziju Kaspersky Anti-Virus aplikacije, istu nije potrebno da aktivirate. Čarobnjak za instaliranje i uklanjanje će automatski preuzeti informacije u vezi sa licencom prethodne verzije Kaspersky Anti-Virus aplikacije i primeniti ih tokom instaliranja nove verzije Kaspersky Anti-Virus aplikacije.

Prilikom preuzimanja ažuriranja, aplikacija poredi prethodne i novu verziju Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom, Kaspersky Security Network Izjavu i Izjavu u vezi sa obradom podataka u marketinške svrhe. Ukoliko se ugovori i/ili izjave razlikuju, aplikacija vam nudi da ih ponovo pročitate i prihvatite.

Aplikacija može biti nadograđena ukoliko je instalirana jedna od prethodnih Kaspersky Anti-Virus verzija na vašem računaru:

 • Kaspersky Anti-Virus 2015
 • Kaspersky Anti-Virus 2016
 • Kaspersky Anti-Virus 2017
 • Kaspersky Anti-Virus 2018
 • Kaspersky Anti-Virus 2019
 • Kaspersky Anti-Virus 2020

Prilikom nadogradnje, licenca koja je korišćena u prethodnoj verziji aplikacije sa ove liste biće automatski primenjena u novoj verziji aplikacije. Nisu podržane nadogradnje iz ranijih verzija aplikacije.

Ograničenja za nadogradnju iz prethodne verzije aplikacije

Nakon nadogradnje sa prethodne verzije, Kaspersky Anti-Virus se automatski pokreće čak i kada je automatsko pokretanje onemogućeno u postavkama koje su sačuvane. Kada se operativni sistem sledeći put ponovo pokrene, Kaspersky Anti-Virus se ne pokreće automatski ukoliko je automatsko pokretanje aplikacije onemogućeno u postavkama koje su sačuvane.

Kada se nadograđuju ranije Kaspersky Anti-Virus verzije, sledeće postavke aplikacije se menjaju kao podrazumevane:

 • Kaspersky Anti-Virus postavke prikaza
 • Raspored analiziranja
 • Pristupanje u Kaspersky Security Network
 • Nivo zaštite u komponenti Zaštita datoteka
 • Nivo zaštite u komponenti Zaštita pošte
 • Izvori ažuriranja
 • Lista pouzdanih Web adresa
 • Postavke URL savetnika

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.