เกี่ยวกับ My Kaspersky

24 สิงหาคม 2566

ID 132090

My Kaspersky เป็นฮับออนไลน์สำหรับงานต่อไปนี้

  • จัดการแอปพลิเคชันที่สนับสนุนของ Kaspersky ในอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกล
  • ดาวน์โหลดแพ็กเกจติดตั้งสำหรับแอปพลิเคชัน Kaspersky

คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ใน My Kaspersky ได้โดยใช้วิธีการใด ๆ ต่อไปนี้:

  • ใช้ข้อมูลประจำตัวที่ได้รับการเชื่อมโยงกับทรัพยากร Kaspersky อื่น ๆ
  • สร้างบัญชีใหม่ (ใน My Kaspersky หรือสร้างโดยตรงจากแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้)
  • ใช้ข้อมูลประจำตัว Facebook ของคุณ

คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ My Kaspersky เพื่อเริ่มต้นใช้งาน My Kaspersky

ดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ My Kaspersky ได้ที่ ความช่วยเหลือ My Kaspersky

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง