Giới thiệu về My Kaspersky

24 Tháng Tám, 2023

ID 132090

My Kaspersky là một trung tâm trực tuyến cho các tác vụ sau:

  • Quản lý từ xa các ứng dụng Kaspersky được hỗ trợ trên thiết bị của bạn.
  • Tải về các gói cài đặt cho ứng dụng Kaspersky.

Bạn có thể đăng nhập vào My Kaspersky bằng bất kỳ cách nào sau đây:

  • Sử dụng thông tin tài khoản liên kết với các tài nguyên Kaspersky khác.
  • Tạo một tài khoản mới (trên My Kaspersky hoặc trực tiếp từ các ứng dụng tương thích).
  • Sử dụng thông tin tài khoản Facebook của bạn.

Bạn phải kết nối thiết bị của mình đến My Kaspersky để bắt đầu sử dụng My Kaspersky.

Thông tin chi tiết về việc sử dụng My Kaspersky có trong mục Trợ giúp My Kaspersky.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.