เวอร์ชันฟรีของ Kaspersky VPN

24 สิงหาคม 2566

ID 140381

คุณสามารถใช้เวอร์ชันฟรี หรือเวอร์ชันไม่จำกัดของ Kaspersky VPN

เมื่อใช้เวอร์ชันฟรี:

  • คุณสามารถใช้จำนวนของปริมาณการใช้งานที่จำกัดต่อวันได้
  • คุณไม่สามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์เสมือนได้ เซิร์ฟเวอร์เสมือนเลือกโดยอัตโนมัติ

เมื่อเกินขีดจำกัดปริมาณการใช้งานที่ปลอดภัย การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยจะสิ้นสุด แอปจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยของคุณถูกปิดใช้งาน คุณสามารถรอตามเวลาที่ระบุไว้ในหน้าต่างแอปหลัก แล้วสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยอีกครั้ง จำนวนของปริมาณการใช้งานที่ปลอดภัยที่ใช้แล้วที่แสดงในแอปอาจแตกต่างจากจำนวนที่ใช้จริง

จำนวนของปริมาณการใช้งานที่ปลอดภัยที่ใช้งานได้ไม่ส่งผลต่อจำนวนปริมาณการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของคุณ คุณสามารถใช้อินเทอร์เน็ตต่อไป หลังจากเกินขีดจำกัดปริมาณการใช้งานที่ปลอดภัย แต่ข้อมูลของคุณจะไม่ได้รับการรักษาความปลอดภัยจาก Kaspersky VPN

คุณสามารถรับปริมาณการรับส่งข้อมูลที่ปลอดภัยแบบไม่จำกัดโดยเปลี่ยนเป็น Kaspersky VPN เวอร์ชันพรีเมียม

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง