Phiên bản miễn phí của Kaspersky VPN

24 Tháng Tám, 2023

ID 140381

Bạn có thể sử dụng phiên bản miễn phí hoặc phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN.

Khi sử dụng phiên bản miễn phí:

  • Bạn có thể sử dụng lưu lượng bảo mật giới hạn mỗi ngày.
  • Bạn không thể chọn máy chủ ảo này. Máy chủ ảo được chọn tự động.

Khi giới hạn lưu lượng bảo mật bị vượt quá, kết nối bảo mật sẽ bị chấm dứt. Ứng dụng sẽ thông báo cho bạn khi kết nối bảo mật của bạn bị tắt. Bạn có thể chờ đến hết khoảng thời gian quy định trong cửa sổ chính của ứng dụng, sau đó thiết lập lại một kết nối bảo mật. Lưu lượng bảo mật đã sử dụng được hiển thị trong ứng dụng có thể hơi khác với lưu lượng thực tế được sử dụng.

Lưu lượng bảo mật khả dụng không ảnh hưởng đến lưu lượng khả dụng từ nhà mạng di động của bạn. Bạn có thể tiếp tục sử dụng Internet sau khi giới hạn lưu lượng bảo mật đã bị vượt quá, nhưng dữ liệu của bạn sẽ không được bảo mật bởi Kaspersky VPN.

Bạn sẽ không bị giới hạn lưu lượng bảo mật khi chuyển sang phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.