การกำหนดค่าการแจ้งเตือนของแอป

24 สิงหาคม 2566

ID 206575

ตามค่าเริ่มต้น แอป Kaspersky for Android จะแสดงการแจ้งเตือนในโอกาสต่างๆ เช่น การเริ่มแอป การสมัครสมาชิกหมดอายุ การเปิดหรือปิดการป้องกัน

เพื่ออนุญาตหรือบล็อกการแจ้งเตือน:

  1. ที่แถบแท็บด้านล่างของแอป ให้แตะโปรไฟล์
  2. เลือกการตั้งค่า
  3. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายการแจ้งเตือน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง