Thiết lập thông báo của ứng dụng

24 Tháng Tám, 2023

ID 206575

Theo mặc định, ứng dụng Kaspersky cho Android sẽ hiển thị thông báo trong các trường hợp như bắt đầu ứng dụng, hết hạn gói đăng ký, bật hoặc tắt bảo vệ.

Để cho phép hoặc chặn thông báo:

  1. Trên thanh tab dưới cùng của ứng dụng, chạm vào Hồ sơ.
  2. Chọn Thiết đặt.
  3. Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Thông báo.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.