วิเคราะห์แอปที่ติดตั้ง

24 สิงหาคม 2566

ID 211816

ทำการกำหนดค่าเริ่มต้นของคุณสมบัติแอปของฉัน

ดูแอปที่ติดตั้ง

ถอนการติดตั้งแอปที่ไม่ได้ใช้

ถอนการติดตั้งหลายแอปที่ไม่ได้ใช้งาน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง