Phân tích các ứng dụng đã cài đặt

24 Tháng Tám, 2023

ID 211816

Thực hiện cấu hình ban đầu cho tính năng Ứng dụng của tôi

Xem các ứng dụng đã cài đặt

Gỡ cài đặt ứng dụng không sử dụng

Gỡ cài đặt nhiều ứng dụng không sử dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.