เพิกถอนความยินยอมในการส่งข้อมูล

24 สิงหาคม 2566

ID 230223

โดยคุณมีตัวเลือกทั้งหมดในการส่งข้อมูลไปยังผู้ถือสิทธิ์อย่างสม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการเพิกถอนความยินยอมในการส่งข้อมูลที่ให้ไว้ภายใต้ประกาศเกี่ยวกับเว็บพอร์ทัล คุณสามารถทำได้ทุกเมื่อโดยยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณจาก My Kaspersky

วิธียกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากบัญชี My Kaspersky

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง