Rút lại ý kiến chấp thuận gửi dữ liệu

24 Tháng Tám, 2023

ID 230223

Bạn có toàn quyền quyết định đối với việc tự động gửi dữ liệu định kỳ cho Chủ bản quyền. Nếu muốn rút lại ý kiến chấp thuận gửi dữ liệu được cung cấp theo Tuyên bố về cổng thông tin điện tử, bạn có thể thực hiện việc này bất cứ lúc nào bằng cách ngắt kết nối thiết bị của mình khỏi My Kaspersky.

Cách ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi tài khoản My Kaspersky

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.