การเริ่มการสแกนแบบเร็ว

24 สิงหาคม 2566

ID 58408

การสแกนแบบเร็วใช้เพื่อสแกนเฉพาะแอปที่ติดตั้งเท่านั้น

การเริ่มการสแกนแบบเร็ว

บนหน้าจอหลักของแอป Kaspersky ให้แตะ สแกนอุปกรณ์ > สแกนด่วน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง