Bắt đầu quét nhanh

24 Tháng Tám, 2023

ID 58408

Tác vụ quét nhanh chỉ có thể được sử dụng để quét các ứng dụng được cài đặt.

Để bắt đầu quét nhanh,

Trên màn hình chính của ứng dụng Kaspersky, chạm vào Quét thiết bị > Quét nhanh.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.