เกี่ยวกับลายนิ้วมือ

13 มีนาคม 2567

ID 174727

หลังจากที่ตั้งค่ารหัสลับแล้ว คุณอาจเลือกเข้าถึงการปกป้องด้วยลายนิ้วมือก็ได้ แอป Kaspersky ใช้ลายนิ้วมือเดียวกับที่คุณเพิ่มในการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ดังนั้น หากคุณยังไม่เคยใช้การสแกนลายนิ้วมือมาก่อน คุณจะถูกนำไปยังการตั้งค่าอุปกรณ์

การใช้ลายนิ้วมือเพื่อปกป้องการเข้าถึงการตั้งค่าและฟีเจอร์ของแอป Kaspersky ให้เลือกกล่องเลือก ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ ในตัวช่วยตั้งค่า หรือใน การตั้งค่า > ล็อกหน้าจอ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง