Thêm một vân tay

13 Tháng Ba, 2024

ID 174727

Sau khi bạn đã thiết lập một mã bí mật, bạn có thể chọn bảo vệ quyền truy cập bằng vân tay. Ứng dụng Kaspersky sử dụng các vân tay mà bạn đã bổ sung trong thiết lập của thiết bị. Vậy nên, nếu bạn chưa bao giờ sử dụng quét vân tay, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thiết lập của thiết bị.

Để sử dụng vân tay để bảo vệ quyền truy cập đến thiết lập và tính năng của Kaspersky, hãy chọn hộp kiểm Mở khóa với vân tay trong trình hướng dẫn thiết lập hoặc trong phần Thiết đặt > Khoá màn hình.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.