วิธีการลบการติดตามกิจกรรมในคอมพิวเตอร์

1 เมษายน 2564

ID 70902

การดำเนินการบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จะถูกบันทึกไว้ในระบบปฏิบัติการ ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกบันทึก:

 • รายละเอียดการสืบค้นข้อมูลที่ป้อนโดยผู้ใช้และเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่เริ่มต้นแล้ว รวมถึงไฟล์ที่เปิดและบันทึกด้วย
 • บันทึกเหตุการณ์​ต่างๆ บน Microsoft Windows
 • ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมผู้ใช้

ผู้บุกรุกและบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลความลับที่เป็นข้อมูลการดำเนินการในอดีตของผู้ใช้

Kaspersky Internet Security ได้รวมเอาตัวช่วยทำความสะอาดข้อมูลส่วนตัวซึ่งสามารถล้างการติดตามกิจกรรมผู้ใช้ในระบบปฏิบัติการได้

การเรียกใช้งานตัวช่วยทำความสะอาดข้อมูลส่วนตัว:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. ในส่วนล่างของหน้าต่างหลัก ให้คลิกปุ่มเครื่องมือเพิ่มเติม

  หน้าต่าง เครื่องมือ จะเปิดขึ้น

 3. ไปที่ส่วน ทำความสะอาดnและปรับให้เหมาะสม
 4. คลิกลิงก์ ตัวทำความสะอาดข้อมูลส่วนตัว เพื่อเรียกใช้ตัวช่วยทำความสะอาดข้อมูลส่วนตัว

ตัวช่วยประกอบด้วยชุดของหน้า (ขั้นตอน) ซึ่งคุณสามารถนำทางด้วยการคลิกที่ปุ่มย้อนกลับ และถัดไป เมื่อต้องการปิดตัวช่วยหลังจากเสร็จสิ้น ให้คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น การหยุดตัวช่วยในขั้นตอนใด ๆ ให้คลิกปุ่ม ยกเลิก

ขอทบทวนขั้นตอนของตัวช่วยโดยละเอียด

การเริ่มตัวช่วย

 1. เลือกหนึ่งในสองตัวเลือกสำหรับการดำเนินการของตัวช่วย:
  • ค้นหาการติดตามกิจกรรมผู้ใช้ ตัวช่วยจะเริ่มค้นหาการติดตามกิจกรรมของคุณในคอมพิวเตอร์
  • ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง ตัวช่วยจะย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงที่ตัวช่วยทำความสะอาดข้อมูลส่วนตัวดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้ ตัวเลือกนี้สามารถเลือกใช้งานได้ ถ้าการติดตามกิจกรรมได้ถูกนำออกโดยตัวช่วยไว้ก่อนแล้ว
 2. คลิกปุ่ม ถัดไป เพื่อให้ตัวช่วยเริ่มการทำงาน

การค้นหาการติดตามกิจกรรม

ถ้าคุณเลือก ค้นหาการติดตามกิจกรรมผู้ใช้ ตัวช่วยจะทำการค้นหาการติดตามกิจกรรมในคอมพิวเตอร์ของคุณ การค้นหาอาจใช้เวลาสักครู่ เมื่อการค้นหาเสร็จสมบูรณ์ ตัวช่วยจะไปที่ขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ

การเลือกการดำเนินการตัวทำความสะอาดข้อมูลส่วนตัว

เมื่อการค้นหาเสร็จสมบูรณ์ ตัวช่วยจะแจ้งคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ตรวจพบ การติดตามกิจกรรม และถามว่าต้องการจะดำเนินการอย่างไรในการกำจัดกิจกรรมที่ตรวจพบ

ในการดูการดำเนินการที่ถูกรวมอยู่ในกลุ่ม ให้รวมรายการของกลุ่มที่เลือก

หากต้องการให้ตัวช่วยการติดตั้งดำเนินการบางอย่าง โปรดเลือกช่องทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการนั้น ตามค่าเริ่มต้น ตัวช่วยนี้จะดำเนินการทุกคำแนะนำ รวมถึงคำแนะนำที่สำคัญยิ่ง ถ้าคุณไม่ต้องการให้ทำตามการดำเนินการบางอย่าง ให้ล้างช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากการดำเนินการ

ขอแนะนำให้คุณอย่ายกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายที่เลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เนื่องจากการทำเช่นนั้นจะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสี่ยงต่อภัยคุกคาม

หลังจากที่คุณกำหนดชุดของการดำเนินการสำหรับตัวช่วยแล้ว ให้คลิกปุ่มถัดไป

ตัวทำความสะอาดข้อมูลส่วนตัว

ตัวช่วยจะดำเนินการตามรายการที่เลือกในขั้นตอนก่อนหน้า การกำจัดการติดตามกิจกรรมอาจใช้เวลาสักระยะหนึ่ง ในการล้างการติดตามกิจกรรมอาจจำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และถ้าต้องทำเช่นนั้น ตัวช่วยจะแจ้งให้คุณทราบ

เมื่อการล้างเสร็จสมบูรณ์ ตัวช่วยจะไปที่ขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ

ตัวช่วยเสร็จสมบูรณ์

คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น เพื่อปิดตัวช่วย

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง