การป้อนรหัสผ่านเพื่อนำแอปพลิเคชันออก

1 เมษายน 2564

ID 71171

เพื่อลบ Kaspersky Internet Security คุณต้องป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ถ้าคุณไม่สามารถระบุรหัสผ่านได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม การลบแอปพลิเคชันจะไม่ได้รับอนุญาต

ขั้นตอนนี้จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งรหัสผ่านสำหรับการลบแอปพลิเคชันไว้ก่อนแล้ว

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง