Nhập mật khẩu để gỡ bỏ ứng dụng

1 Tháng Tư, 2021

ID 71171

Để gỡ bỏ Kaspersky Internet Security, bạn nhập mật khẩu để truy cập các cài đặt ứng dụng. Nếu bạn không thể xác định mật khẩu bằng lý do nào đó, loại bỏ ứng dụng sẽ bị cấm.

Bước này được hiển thị nếu một mật khẩu đã được thiết lập cho việc loại bỏ ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.