เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก

16 มกราคม 2566

ID 153856

การเป็นสมาชิกสำหรับ Kaspersky Password Manager เวอร์ชันพรีเมียม เป็นการซื้อสิทธิ์ในการใช้แอปพลิเคชันตามพารามิเตอร์ที่ระบุ (ตัวอย่างเช่น วันที่หมดอายุของการเป็นสมาชิก, จำนวนอุปกรณ์) คุณสามารถสั่งซื้อการเป็นสมาชิกสำหรับ Kaspersky Password Manager จากผู้ให้บริการได้ (ตัวอย่างเช่น ใน Google Play หรือ App Store)

คุณสามารถจัดการการเป็นสมาชิกผ่านหน้าบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการได้ (ตัวอย่างเช่น ผ่านบัญชีผู้ใช้ Apple หรือบัญชีผู้ใช้ Google ของคุณ)

สามารถต่ออายุการเป็นสมาชิกได้อัตโนมัติหรือด้วยตัวเอง การเป็นสมาชิกที่ต่ออายุอัตโนมัติจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกแต่ละรอบจนกว่าคุณจะยกเลิก การเป็นสมาชิกที่ต่ออายุด้วยตัวเองต้องต่ออายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกแต่ละรอบ เมื่อการเป็นสมาชิกหมดอายุ คุณอาจได้รับระยะผ่อนผัน ซึ่งยังคงใช้แอปพลิเคชันได้อย่างเต็มรูปแบบในระหว่างนี้

การสั่งซื้อการเป็นสมาชิกสำหรับ Kaspersky Password Manager จะไม่ยกเลิกการเป็นสมาชิกอื่น ๆ ของคุณที่รวม Kaspersky Password Manager ไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ยกเลิกหรือปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติสำหรับการเป็นสมาชิกที่คุณไม่ต้องการ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม

ยกเลิกการเป็นสมาชิกสำหรับ Kaspersky Password Manager เวอร์ชันพรีเมียมหรือสลับเป็นการต่ออายุด้วยตัวเอง:

  1. ไปที่หน้าบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
  2. ตรวจสอบว่ามีการเป็นสมาชิกที่ใช้งานอยู่ซึ่งรวม Kaspersky Password Manager ไว้หรือไม่
  3. ยกเลิกหรือปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติสำหรับการเป็นสมาชิกที่คุณไม่ต้องการ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง