Thông tin về gói đăng ký

16 Tháng Giêng, 2023

ID 153856

Một gói đăng ký cho phiên bản cao cấp của Kaspersky Password Manager là việc mua quyền sử dụng ứng dụng theo các tham số cụ thể (ví dụ: ngày hết hạn gói đăng ký, số lượng thiết bị). Bạn có thể mua gói đăng ký cho Kaspersky Password Manager từ một nhà cung cấp dịch vụ (ví dụ trên Google Play hoặc App Store).

Bạn có thể quản lý các gói đăng ký của mình thông qua tài khoản cá nhân trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ (ví dụ, thông qua tài khoản Apple hoặc Google của bạn).

Một gói đăng ký có thể được gia hạn tự động hoặc thủ công. Gói đăng ký được gia hạn tự động sẽ tự động gia hạn vào cuối mỗi kỳ hạn của gói đăng ký cho đến khi bạn hủy bỏ nó. Gói đăng ký được gia hạn thủ công phải được gia hạn vào cuối mỗi kỳ hạn của gói đăng ký. Khi một gói đăng ký hết hạn, bạn có thể được cấp một thời gian ân hạn, trong thời gian này, ứng dụng vẫn sẽ hoạt động với đầy đủ chức năng.

Việc đặt mua gói đăng ký cho Kaspersky Password Manager không hủy bỏ các gói đăng ký khác hỗ trợ Kaspersky Password Manager của bạn. Để tránh mất thêm phí, đảm bảo rằng bạn đã hủy bỏ hoặc tắt tính năng tự động gia hạn cho các gói đăng ký bạn không cần.

Hủy bỏ một gói đăng ký cho phiên bản cao cấp của Kaspersky Password Manager hoặc chuyển sang gia hạn thủ công:

  1. Vào trang tài khoản cá nhân của bạn trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ.
  2. Kiểm tra xem liệu có bất kỳ gói đăng ký đang hoạt động nào có chứa Kaspersky Password Manager hay không.
  3. Hủy bỏ hoặc tắt gia hạn tự động cho các gói đăng ký mà bạn không cần.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.