การให้ข้อมูลระหว่างการเชื่อมต่อกับ My Kaspersky

16 มกราคม 2566

ID 195081

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ My Kaspersky เท่ากับว่าคุณยืนยันว่าตนได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขของประกาศเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ของการใช้เว็บพอร์ทัล (ประกาศเว็บพอร์ทัล) แล้ว หากคุณต้องการเพิกถอนการยอมรับประกาศสำหรับเว็บ-พอร์ทัล คุณจะต้องลงชื่อออกจาก My Kaspersky ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน หรือยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ My Kaspersky

ดูประกาศสำหรับเว็บ-พอร์ทัล

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง