Cung cấp dữ liệu để kết nối với My Kaspersky

16 Tháng Giêng, 2023

ID 195081

Khi bạn kết nối với My Kaspersky, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc toàn bộ, hiểu và chấp nhận các điều khoản của Tuyên bố về việc xử lý dữ liệu cho mục đích sử dụng cổng thông tin trang web (Tuyên bố về cổng thông tin trang web). Nếu bạn muốn thu hồi quyết định chấp nhận đối với Tuyên bố cổng thông tin mạng, bạn cần đăng xuất khỏi My Kaspersky, gỡ bỏ ứng dụng hoặc ngắt kết nối thiết bị khỏi My Kaspersky.

Xem Tuyên bố cổng thông tin mạng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.