วิธีเริ่มการวิเคราะห์ออบเจ็กต์ด้วยตนเอง

30 พฤศจิกายน 2564

ID 129397

การเรียกใช้การวิเคราะห์ออบเจ็กต์ด้วยตนเอง:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือเพิ่มเติม

    หน้าต่าง เครื่องมือ จะเปิดขึ้น

  3. ในหน้าต่าง เครื่องมือ ไปที่ส่วน ทำความสะอาดและปรับให้เหมาะสม
  4. คลิกลิงก์ ตัวทำความสะอาด PC เพื่อไปยังหน้าต่าง ตัวทำความสะอาด PC
  5. ในหน้าต่าง คลิกปุ่ม เรียกใช้

การวิเคราะห์ออบเจ็กต์จะเริ่มขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์จะแสดงในหน้าต่างในรูปแบบของลิงก์ไปยังรายการแอปพลิเคชันและส่วนขยายของเบราเซอร์ที่ตรวจพบ คลิกลิงก์เพื่อไปที่รายการของออบเจ็กต์ที่ตรวจพบ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง