Cách bắt đầu phân tích các đối tượng theo cách thủ công

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 129397

Cách chạy thủ công một lượt phân tích đối tượng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào nút Công cụ khác.

    Giao diện Công cụ sẽ mở ra.

  3. Trong cửa sổ Công cụ, hãy chuyển đến mục Dọn dẹp và tối ưu hóa.
  4. Nhấn vào liên kết Dọn dẹp máy tính để vào cửa sổ Dọn dẹp máy tính.
  5. Trong cửa sổ, nhấn nút Chạy.

Quá trình phân tích đối tượng bắt đầu. Thông tin về kết quả của quá trình phân tích này được hiển thị trong cửa sổ ở dạng một liên kết tới danh sách những trình duyệt mở rộng và ứng dụng được phát hiện. Hãy nhấn vào liên kết đó để chuyển tới danh sách những đối tượng được phát hiện.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.