วิธีเลือกหมวดหมู่ของออบเจ็กต์สำหรับการวิเคราะห์

30 พฤศจิกายน 2564

ID 152477

ในการเลือกหมวดหมู่ออบเจ็กต์ที่ตรวจพบระหว่างการวิเคราะห์:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png

  หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. เลือกส่วน การป้องกัน
 4. เลือก ตัวจัดการแอปพลิเคชัน

  หน้าต่าง การตั้งค่าตัวจัดการแอปพลิเคชัน จะเปิดขึ้น

 5. คลิกลิงก์ เลือกหมวดหมู่สำหรับออบเจ็กต์ เพื่อไปที่หน้าต่าง หมวดหมู่ออบเจ็กต์
 6. ดำเนินการต่อไปนี้:
  • ในการทำการวิเคราะห์แอปพลิเคชันที่ติดตั้ง ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย แอปพลิเคชัน
  • ในการทำการวิเคราะห์ส่วนขยายของเบราเซอร์ที่ติดตั้ง ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ส่วนขยายของเบราเซอร์
 7. เลือกหมวดหมู่ของแอปพลิเคชันและส่วนขยายของเบราเซอร์ที่คุณต้องการค้นหาและนำออกที่เป็นไปได้ โดยเลือกช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ตรงข้ามหมวดหมู่ที่เลือก
 8. คลิกปุ่มบันทึก

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง