Cách chọn các danh mục đối tượng để phân tích

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 152477

Để chọn danh mục đối tượng bị phát hiện trong quá trình phân tích:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Settings 2019.png.

  Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

 3. Chọn mục Bảo vệ.
 4. Chọn Trình quản lý ứng dụng.

  Cửa sổ Thiết lập Trình quản lý ứng dụng mở ra.

 5. Nhấn vào liên kết Chọn danh mục đối tượng để chuyển đến cửa sổ Danh mục đối tượng.
 6. Thực hiện hành động sau:
  • Để tiến hành phân tích ứng dụng đã cài đặt, hãy chọn hộp kiểm Ứng dụng.
  • Để tiến hành phân tích trình duyệt mở rộng đã cài đặt, hãy chọn hộp kiểm Phần mở rộng trình duyệt.
 7. Chọn danh mục ứng dụng và trình duyệt mở rộng mà bạn muốn tìm và có thể xóa. Để thực hiện việc này, hãy chọn các hộp kiểm tương ứng với danh mục được chọn.
 8. Nhấp vào nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.