ตรวจสอบบัญชี

30 พฤศจิกายน 2564

ID 156401

ส่วนนี้อธิบายวิธีตรวจสอบว่าข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึงได้แบบสาธารณะหรือไม่

ในส่วนความช่วยเหลือนี้

เกี่ยวกับตรวจสอบบัญชี

วิธีการเปิดหรือปิดใช้งานการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้

วิธีการตรวจสอบว่าข้อมูลของคุณเข้าถึงได้แบบสาธารณะหรือไม่

วิธีการสร้างรายการของบัญชีสำหรับการตรวจสอบอัตโนมัติ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง