Kiểm tra tài khoản

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 156401

Mục này giải thích cách kiểm tra nếu dữ liệu của tài khoản người dùng của bạn có khả năng bị truy cập công khai.

Phần trợ giúp

Giới thiệu về Kiểm tra tài khoản

Cách bật hoặc tắt Kiểm tra tài khoản

Cách kiểm tra xem dữ liệu của bạn có khả năng bị truy cập công khai hay không

Cách tạo một danh sách tài khoản để kiểm tra tự động

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.