วิธีการเริ่มงานการสำรองข้อมูล

30 พฤศจิกายน 2564

ID 84965

การเริ่มงานสำรองข้อมูล:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือเพิ่มเติม

    หน้าต่าง เครื่องมือ จะเปิดขึ้น

  3. ในหน้าต่าง เครื่องมือ ให้ไปที่ส่วน การป้องกันข้อมูล
  4. คลิกลิงก์ การสำรองและคืนค่าข้อมูล เพื่อเปิดหน้าต่าง การสำรองและคืนค่าข้อมูล
  5. ในหน้าต่าง การสำรองและคืนค่าข้อมูล ที่เปิดขึ้น ให้เลือกการสำรองข้อมูล และคลิกปุ่ม เรียกใช้

งานสำรองข้อมูลเริ่มต้นแล้ว

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง