Làm thế nào để bắt đầu một tác vụ sao lưu

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 84965

Để bắt đầu một tác vụ sao lưu:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào nút Công cụ khác.

    Giao diện Công cụ sẽ mở ra.

  3. Trong cửa sổ Công cụ, hãy chuyển đến mục Bảo vệ dữ liệu.
  4. Nhấn vào liên kết Sao lưu và khôi phục để mở cửa sổ Sao lưu và khôi phục.
  5. Trong cửa sổ Sao lưu và khôi phục mở ra, chọn một tác vụ sao lưu và nhấn vào nút Chạy.

Tác vụ sao lưu sẽ được bắt đầu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.