ขั้นที่ 6. การตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันสำเนาสำรอง

30 พฤศจิกายน 2564

ID 93347

เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และกรอกช่อง รหัสผ่านเพื่อเข้าถึงสำเนาสำรอง และ ยืนยันรหัสผ่าน เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานสำเนาสำรองด้วยการใช้รหัสผ่าน

ต้องมีรหัสผ่านเพื่อป้องกันพื้นที่สำรองข้อมูลจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

โปรแกรมจะขอให้คุณใส่รหัสผ่านในกรณีดังต่อไปนี้

  • เมื่อคุณสร้างพื้นที่สำรองข้อมูลเป็นครั้งแรกบนไดรฟ์ภายในเครื่องหรือไดรฟ์แบบถอดได้ (เหมือนแฟลชไดรฟ์) เมื่อสร้างการสำรองข้อมูลในภายหลังไปยังไดรฟ์ภายในเครื่องหรือไดรฟ์แบบถอดได้นี้ โปรแกรมจะไม่ขอให้คุณใส่รหัสผ่านอีกต่อไป จะใช้รหัสผ่านที่คุณเคยใช้ก่อนหน้านี้

    หากคุณคัดลอกพื้นที่สำรองข้อมูลภายในเครื่องไปยังไดรฟ์แบบถอดได้ และเชื่อมต่อไดรฟ์แบบถอดได้กับคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง โปรแกรมจะขอให้คุณใส่รหัสผ่านเพื่อคัดลอกหรือคืนค่าข้อมูลจากพื้นที่สำรองนี้

  • เมื่อคุณเชื่อมต่อไดรฟ์แบบถอดได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมจะตรวจสอบไดรฟ์แบบถอดได้และขอให้คุณใส่รหัสผ่านหากมีการตรวจพบพื้นที่สำรองข้อมูลในไดรฟ์แบบถอดได้นี้

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง