Bước 6. Đặt mật khẩu bảo vệ các bản sao lưu

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 93347

Chọn hộp kiểm Bật bảo vệ bằng mật khẩu và điền vào các trường Mật khẩu để truy cập vào bản sao lưu và Xác nhận mật khẩu để bảo vệ quyền truy cập các bản sao dự phòng bằng một mật khẩu.

Bắt buộc phải có mật khẩu để bảo vệ ổ lưu trữ sao lưu không bị truy cập trái phép.

Chương trình sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu trong các trường hợp sau:

  • Khi bạn tạo một ổ lưu trữ sao lưu lần đầu tiên trên ổ đĩa cục bộ hoặc ổ đĩa di động (như ổ đĩa flash). Khi tạo các tác vụ sao lưu tiếp theo vào ổ đĩa cục bộ hoặc ổ đĩa di động này, chương trình sẽ không yêu cầu bạn nhập mật khẩu nữa. Mật khẩu mà bạn đã nhập trước đó sẽ được sử dụng.

    Nếu bạn sao chép ổ lưu trữ sao lưu cục bộ vào ổ đĩa di động và kết nối ổ đĩa di động này với máy tính khác, chương trình sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu để sao chép hoặc khôi phục dữ liệu từ ổ lưu trữ này.

  • Khi bạn kết nối một ổ đĩa di động với máy tính. Chương trình sẽ kiểm tra ổ đĩa di động và yêu cầu bạn nhập mật khẩu nếu chương trình phát hiện một ổ lưu trữ sao lưu trên ổ đĩa di động này.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.