การดูรายงานเกี่ยวกับความพยายามในการรวบรวมข้อมูล

30 พฤศจิกายน 2564

ID 93501

การดูรายงานเกี่ยวกับความพยายามในการรวบรวมข้อมูล:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. คลิกปุ่ม การปกป้องความเป็นส่วนตัว

    หน้าต่าง การปกป้องความเป็นส่วนตัว จะเปิดขึ้น

    ในหน้าต่าง การปกป้องความเป็นส่วนตัว ส่วน การเรียกดูส่วนตัว จะแสดงรายงานรวมซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามในการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมออนไลน์ของคุณ

คุณยังสามารถดูรายงานความพยายามในการรวบรวมข้อมูลใน เบราเซอร์ หรือในรายงาน รายงานประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง