Xem báo cáo về các nỗ lực thu thập dữ liệu

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 93501

Để xem báo cáo về các nỗ lực thu thập dữ liệu:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn nút Bảo vệ quyền riêng tư.

    Cửa sổ Bảo vệ quyền riêng tư sẽ được mở ra.

    Trong cửa sổ Bảo vệ quyền riêng tư, phần Trình duyệt riêng tư hiển thị bản báo cáo tổng hợp với những thông tin về các nỗ lực thu thập dữ liệu đối với hoạt động trực tuyến của bạn.

Bạn cũng có thể xem báo cáo về các nỗ lực thu thập dữ liệu trong một trình duyệt hoặc trong báo cáo năng suất của ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.